Újpest logó
Ma 2019. december 11. szerda, Árpád napja van. Holnap Gabriella napja lesz.

2016. június 9.

Orbán Viktor mindig és mindenhol ellenséget keres és nap mint nap kitalál valamit azok lejáratására. Jelenleg Soros Györgyre, a magyar származású amerikai milliárdosra méri csapásait. Többek között úgy, hogy minden ellenzéki megnyilvánulás mögött az ő tevékenységét feltételezi. Azt az embert akarja lejáratni, akitől a rendszerváltás körüli években több Fidesz alapító Soros Ösztöndíjasként tanulhatott neves nyugati egyetemeken. Így többek között a miniszterelnök is. Igaz, hogy csak néhány hónapig vette igénybe az ösztöndíjat, mivel fontosabb volt számára parlamenti mandátum megszerzése. Bár semmi sem bizonyítja, hogy a milliárdos visszakövetelné az adott ösztöndíjakat, Orbán Viktor pökhendi módon az általa kitalált visszakövetelésre így reagált: „Ha Soros Úrnak kell a pénz, akkor minden fideszes fizesse vissza”. Erre mondják felénk, hogy köhög a bolha.

Bővebben...

2016. május 24.

A napjainkban zajlódó politikai csatározások „A háládatlan krokodilus” című mesét juttatja eszembe. Történt egyszer, hogy a krokodilusnak a hátára esett egy nagy kő, ami alól nem tudott kibújni. Arra ment egy vándor ember. A krokodil könyörgött, hogy segítsen neki megszabadulni a kőtől. Hálája jeléül megígérte, hogy minden hajnalhasadtakor az ég felé fordulva emlegeti a nevét. Az ember megkönyörült rajta és teljesítette kérését. S mit tesz isten, krokodilus meg akarja enni, mondván, hogy az ígérete a krokodilok nyelvén azt jelenti, hogy megeszi a kiválasztott áldozatát. A mai orbáni politikát elemezve az előbbiekhez hasonló jelenségeknek lehetünk tanúi.

Soros György magyar származású amerikai milliárdos nem felejtette el szülőhazáját. Több dolgot is megtett azért, hogy elősegítse Magyarország demokratikus, nyitott társadalommá válását. Ez a rendszerváltás körüli években abban öltött testet, hogy ösztöndíjjal segítette azoknak a fiataloknak a tanulását, akikre szerinte számítani lehet az ország demokratizálásában.

Bővebben...

2016. május 20.

Orbán Viktor politikai harci módszereihez tartozik, hogy ellenfeleit, akiket ellenségként kezel, kommunistasággal vádolja. Tette ezt az elmúlt napokban is, amikor Solanát, a NATO volt főtitkárát „öreg kommunistának” nevezte. Állítása hamis, mivel Solanának semmi köze nem volt és nincs a magukat kommunistának nevezőkhöz. A kommunista társadalom csak fikció volt, a szocialista pedig csődöt mondott. Az azonban tény, hogy a fideszes vezetők nagy része családilag – közte a lelkes őrsvezető és KISZ titkár Orbán Viktor – vagy párttagként közvetlenül is kapcsolódott a szocialista rendszerhez. Ez meg is látszik mai politikai irányítási módszereiken, amelyek nagy része azonos, vagy nagyon hasonló a Sztálin, a Rákosi és a Kádár érákban alkalmazottakhoz. A teljesség igénye nélkül nézzünk erre néhány példát.

Orbán Viktor a fideszes SZMSZ szerint egy kivételével minden fontosabb országos hatókörű pártszervnek, bizottságnak elnöke, legalább is tagja. Jóváhagyása nélkül semmilyen lényeges kérdésben – pártprogram, pénzügyek, különböző képviselőjelöltek, vezetők kiválasztása stb. - nem születhet döntés. Orbán mindenhatósága még Rákosiét és Kádárét is meghaladja.

Bővebben...

Orbán Viktor megirigyelve a Sándor palotát használó Áder János államfőt, Pestről Budára készül. Terv szerint a Karmelita kolostor lesz az új rezidenciája. Azzal persze sem ő, sem vazallusai nem törődnek, hogy a mai számítások szerint mindez 5,7 milliárd forintjába kerül az adózóknak. Persze csak akkor, ha jók a számítások, ha menet közben nem derül ki, hogy erre sem gondoltak, arra sem gondoltak, vagy itt is, ott is eltűnt egy kis anyag. No de ezen ma már bosszankodni sem érdemes, hiszen az építkezéseknél, állami megrendeléseknél ez megszokott dolog.

Ha az emberek jelentős része, a mindenbe beletörődők, nem is figyelnek oda a miniszterelnök újabb és újabb sakkhúzásaira, az azonban nagyon sokuknál kiverte a biztosítékot, hogy a Karmelita kolostor Pestre tekintő I. emeleténél egy 1,2 méter széles 100 négyzetméteres erkélyt is építenek. Az építkezés érdekessége, hogy az ott lévő 7 ablak helyett 7 ajtót helyeznek el. Az erkély építését különösebben semmi sem indokolja, hiszen Orbán Viktoron kívül rendszeresen senki sem használhatja, kivéve, ha valamelyik neves külföldi kollégájával kimennek gyönyörködni néhány percre Pest látványosságaiban. Hogy az erkély építése kinek az ötlete volt nem lehet tudni. Lehet, hogy Orbán Viktoré, de az is lehet, hogy az egyik túlbuzgó építészé, ahogy ezzel valaki el is dicsekedett.

Bővebben...

2016. május 9.

Ma már egyre több ember nemcsak érzékeli a kormány oktatás, egészség ügyben és a szociálpolitikában elkövetett hibás lépéseit, azok korrekciójának elmaradását, hanem tesznek is ellene: a médiában, tömegdemonstrációkban, sztrájkok szervezésével. Az elmúlt hónapokban ennek jelentősebb és legnagyobb társadalmi támogatottságot élvező területe a közoktatás politikában elkövetett felelőtlen lépések kijavításáért, illetve megszüntetésért folytatott küzdelmek. A létrehozott civil szervezetek és mozgalmak, ha a kormány felelőtlen politikája miatt nem is értek el jelentősebb eredményeket, de hogy létrejöttek és dolgozni kezdtek, az is jelentős dolog. Megfogalmazták és közhírré tették követeléseiket tömeggyűléseket, felvonulásokat tartottak, és sztrájkokat szerveztek. Úgy tűnik, hogy az eredményekkel kecsegtető előfeltételek egy része létrejött.

Bővebben...

Bíbó István politikus és neves politológus 1945-ben fogalmazta meg azt, hogy „demokrata az, aki nem fél”. Ha a tudós bölcs gondolatából indulunk ki, az is igaz, hogy aki nem demokrata az fél, illetve, aki fél, az nem demokrata. A fideszeseket pártjuk megalakítása idején és a 90-es évek első felében inkább a bátorság jellemezte, mint a félelem. De az 1998-as, különösen a 2010- és a 2014-es győzelmük körülményei és a hatalom  gyakorlásában játszott kétes értékű szerepük, lépéseik miatt azonban ma már a félelem általánossá vált berkeikben. Különösen jellemző ez az ismeretlen úton-módon meggazdagodott fideszes vezetőkre és a mesterségesen létrehozott oligarchák rétegére. Ezzel függ össze az is, hogy a régieket lecserélve több új fegyveres testületet is létrehoztak az első számú vezetők védelmére.

Bővebben...

2016. április 21-én

Ha a mai orbáni politikai rendszert, a korrupt maffia államot, az orbánista politikusokat akarjuk megismerni, érdemes felidézni néhány neves tudós, író, politikus és egyéb ismert közéleti személyiség politikával, politikusokkal kapcsolatos megállapításait.

Aiszópusz ókori görög meseköltő, a mese irodalom megalapítója: „Mi felakasztjuk a kis tolvajokat és kinevezzük a nagyokat politikai posztokra.”

Platon ókori görög filozófus: „Azokat, akik túl okosak a politikai életre, büntetésül a butábbak kormányzása alá helyezzük.”

Texas Guinan XIX. századi amerikai üzletasszony: „A politikus az a pasas, aki a te életedet feláldozza az ő országáért.”

Doug Larsan az 1924-es olimpia aranyérmes angol középtávfutója: „Ahelyett, hogy a város kulcsait odaadjuk egy politikusnak, jobb lenne lecserélni a zárakat.”

Bővebben...

2016. április 12.

Derült égből villámcsapásként éltük meg azt, hogy egy éves harc után fideszes javaslatra a kormány és az országgyűlés megszüntette a boltok vasárnapi zárva tartását. Ha a kormány, illetve a Fidesz és a KDNP eddigi propagandáját elevenítjük fel, akkor a döntés igazán villámcsapásnak tűnik. Gondoljunk arra, hogy a hatalom képviselői, a Fidesz által kisajátított közmédiák unos-untalan úgy nyilatkoztak a boltok zárva tartásáról, mint ami előtt hosszú jövő áll. Arról soha senkitől sem hallottunk, hogy a kormány a zárva tartás tapasztalatait egy év után felméri és javaslatot tesz annak fenntartásáról, vagy megszüntetéséről. Rogán Antal propaganda miniszter pedig a kormányülés után úgy nyilatkozott, hogy ez nem ad hoc lépés volt, hanem eredetileg is így tervezték. Hogy ez igaz-e, vagy csak utólagos magyarázkodás, nem lehet tudni, bár elképzelhető, hogy ez csak kísérlet az emberek átverésére.

Bővebben...

2016. április 8.

A demokratikus nevelés- és oktatáspolitika lényege, hogy a fiatalokat önálló gondolkodásra és cselekvésre, általános és szakmai ismeretek elsajátítására és továbbfejlesztésére képes és kész emberekké nevelje és tanítsa. Ezzel szemben a mai nevelés és oktatáspolitika lényege, hogy az iskolák is segítsék az orbáni hatalom fenntartását, vagyis a hatalomnak engedelmes alattvalók kerüljenek ki az iskolákból. Az Orbán kormány e célnak megfelelően alakította át az előző nevelés és oktatáspolitikát.Ennek negatívumaimármost is érzékelhetők. A bátrabb pedagógusok, a szakszervezetek, az újonnan alakult civil szervezetei, illetve egyéb szakszervezetek és civil szervezetek ezért emeltek szót a demokratikus nevelési és oktatási rendszer visszaállításáért. Ezért alapították meg a Tanítanék Mozgalmat Pukli István, Pilz Olivér és Törley Katalin kezdeményezésére és vezetésével, illetve az ő javaslatuk alapján az 52 tagszervezetből álló Civil Közoktatási Platformot Ercse Krisztinával, Miklósi Lászlóval és Puskás Auréllal az élen. Nevükhöz fűzhető a 12 pontos követelés, amelyekben a közoktatási rendszer újra gondolását, új közoktatási törvény és új nemzeti alaptanterv kidolgozását és életbe léptetését szorgalmazzák.

Bővebben...

2016. március 20.

Történelmi hagyományaink közé tartozik, hogy az emberek nagy része tart a mindenkori hatalomtól, annak birtokosaitól, sőt egymástól is és kicsi az érdeklődésük a politika iránt. Ez mindaddig elkerülhetetlen, amíg diktatórikus, illiberális hatalmak állnak az ország élén. Így volt ez az első világháború előtti és az azt követő Horthy korszakban, a szocializmus és így van ez a Horthy éra több elemét felelevenítő fideszes kormányok idején is.

Ez azzal függ össze, hogy az Orbán kormány első lépéseiként indokolhatatlanul nagy arányú kádercserét hajtott végre. A vezetőket és szakembereket felváltották megbízható pártkatonákkal, rokonokkal, barátokkal, egykori iskolatársakkal. Különösen nagy a hatalomtól való félelem az állami, a közigazgatási alkalmazottakban, pedagógusokban stb., mivel egy rendszerkritikus megjegyzés a munkahely elvesztéséhez vezethet. Hallgatásra vannak kárhoztatva a közmunkások is, mivel a helyi – jobbára fideszes - vezetés kényétől-kedvétől függ, hogy kit és mennyi ideig alkalmaznak közmunkásként.

Bővebben...