Újpest logó
Ma 2019. december 9. hétfő, Natália, Natasa napja van. Holnap Judit, Loretta napja lesz.

2015. december 11.

Az elnevezés Böhm Vilmostól származik, aki azért nevezte így, mert 1942-ben halálos fenyegetések ellenére is követelte az újvidéki vérengzés végrehajtóinak felelősségre vonását. Mint ismeretes Kéthly Anna Kövér László javaslatára szobrot kapott az Olimpiai parkban, amit november 27-én ő leplezett le. Ki is volt Kéthly Anna? Az emberek döntő többsége semmit sem tud róla. Pedig politikai tevékenységével beírta a nevét a történelembe. Ezért célszerű összegezni, hogy ki is volt ő valójában. 1889-ben munkás családban született. 4 polgárit végzett, gyors- és gépírói, illetve könyvelői képesítést szerzett. 1917-1948 között a SZDP tagja, 1922-1948 között parlament második női képviselője. Mivel 1948-ban ellenezte az MKP-val történő egyesülést, Rákosiék javaslatára visszahívták pártfunkcióiból, kizárták az SZDP-ből, megszüntették parlamenti mandátumát. 1950-ben letartóztatták, börtön büntetésre ítélték, ahonnan csak 1954-ben szabadult egyéni kegyelemmel. Az 1956-os forradalom idején az újjászervezett SZDP elnöke lett, november 3-4 között államminiszter. November első napjaiban részt vett a Szocialista Internacionálé bécsi kongresszusán, de a szovjet invázió miatt nem jöhetett haza. Belgiumban telepedett le, ahonnan szóval és írásaival állt ki az 56-os forradalom védelmében és vett részt az emigrált szociáldemokraták szervezésében és irányításában.

Milyen okokra vezethető vissza, hogy a Fidesz egyes neves személyiségeket sajátjaként kezel? Pedig politikai nézeteik és gyakorlatuk jórészt szemben áll az övékével? Gondoljunk Kertész Imre Nobel díjas író állami kitüntetésére, Czeizel Endrére, akit az Emmi saját halottjának nyilvánított, a szobrot kapott Kéthly Annára. Megítélésem szerint ennek alapvető oka az, hogy így is megpróbálják növelni választói bázisukat, és csökkenteni az ellenzéki pártokét.

A továbbiakban néhány példa erejéig nézzük meg, hogy milyen politikai kérdésekben volt különbség Kéthly Anna és a Fidesz között. Az előbbi az 1918-as őszirózsás forradalom lelkes és aktív híve volt, mert ettől várta a polgári demokratikus rendszer megteremtését. 1945-ben a többpártrendszerű kormányzás mellett tette le voksát élen a legtöbb szavazatot kapott pártokkal, a Kisgazdapárttal és az SZDP-vel, bevonva a kommunistákat is. Orbánék nem foglalkoznak az őszirózsás forradalom célkitűzéseivel, de illiberális politikai gyakorlatuk szemben áll az akkori változásokkal. Orbán a Horthy korszak „többpártrendszerét” tekinti példaképnek, aminek jellemzője, hogy ha változó néven is a nyilas puccsig ugyanaz a politikai csoport volt hatalmon, mely minden lényeges kérdésben figyelmen kívül hagyta az ellenzéki pártok észrevételeit, javaslatait, ahogy ezt ma Orbánék is teszik. A Fidesz gyakorlatilag egyedül kormányoz, koalíciós partnerének csak végrehajtó szerep jut.

Kéthly Anna sokszor emelt szót a zsidó fiatalok oktatási lehetőségeit korlátozó numerus clausus, az 1938-, 1939- és 1941-es zsidótörvények ellen. A II. világháború idején ellenezte, hogy a pártvezetésből visszahívják a zsidókat. Orbánék direkt módon nem folytatnak antiszemita politikát, sőt néhány zsidót be is fogadtak hangadóik közé. Esetenként szót is emelnek az antiszemitizmus ellen. De az is igaz, hogy az elmúlt napokban a migrációs válság mögött Izrael és Soros György tevékenységét feltételezték. Antiszemitizmusukra utal az is, hogy zsidó tőrvényekért is felelős Hóman Bálint szobrát állami anyagi segédlettel december 29-én tervezik leleplezni.

Kéthly Anna a II. világháború alatt antimilitarista politikát folytatott. Kereste a kapcsolatot a nyugati antifasiszta országokkal, hogy kiléphessünk a háborúból, hogy hazánk demokratikus politikai rendszerű országgá válhasson. Orbán Viktor a nyugati demokratikus országok helyett a keleti illiberális, antidemokratikus államokkal keresi a kapcsolatot. Politikai rendszerét tekintve azokat tartja példaképnek.

Kéthly Anna elvetette a tekintély elvű politikai rendszert és politizálást, a kommunista irányítási és munkamódszereket. Orbán Viktor szavakban elítéli a kommunistákat, de módszereik egy részét átveszi. Lásd a vezetés kollektivitása helyett az egyszemélyi döntési mechanizmust; az önkormányzatiság drasztikus visszaszorítását, az irányítás maximális központosítását; az államosításokat; a médiumok központi irányítását, a szabad gondolkodás korlátozását stb.

Kéthly Anna harcot hirdetett a női egyenjogúságért. E kérdéssel a fideszesek soha nem foglalkoztak. Inkább a nők lebecsülése írható számlájukra. Ennek egyik példája, az országgyűlési képviselőik között a nők aránya a 7 %-ot sem éri el. Még szavakban sem tettek semmit az élettársát agyba-főbe verő fideszes polgármester ellen. Az ellenzéki pártok női képviselőire tett becsmérlő megjegyzéseik természetesnek tűnik szemükben.

Még egy nagyon lényeges különbség van Kéthly Anna és Orbán Viktor között. Az előbbi nem a karrierjét tekintette elsődlegesnek, hanem a szociáldemokrata elveket és a demokratikus Magyarország megteremtését, ezért vállalta az 1948-as félre állítást is. Ezzel szemben a fideszes vezér legfőbb célja a hatalom megszerzése és minden áron történő megtartása, illetve a meggazdagodás.

Juhász T. János