2015. november 29.

November utolsó hetében a Terrorelhárítási Központ és a nyomozó szervek lecsaptak egy két és egy négy tagú fiatalokból álló csoportra. A vád ellenük: engedély nélküli fegyvertartás, robbanóanyagok és eszközök tárolása. Közülük egyet azonnal előzetesbe helyeztek, de a tervezett másik résztvevő letartóztatását először a bíróság nem hagyta jóvá. Néhány nap multán végül is két fő - egy fővárosi és egy gödöllői lakos - letartóztatása megtörtént arra való hivatkozással, hogy merényletet terveztek egy kormány tag – a sajtó következtetése szerint - Orbán Viktor és vazallusai ellen.

Pintér Sándor belügyminiszter egy sajtótájékoztatón elhangzott információja szerint a két letartóztatott elmondta, hogy „…meg kell győzni a mostani vezetőket, hogy adják fel hatalmukat. A meggyőzés lehet egy darab ólom, a fejben” Majd a merénylők így folytatták: „…végre fegyvert fogunk, kinyírjuk az összes rohadék alacsonyrendű génhulladékot magunk közül, együtt a kormányokkal, akik ma hatalmon vannak.” A mai törvényhozókat butának, bűnözőnek, hazaárulónak és kivégzendőnek titulálták. A belügyminiszter szerint a lefogottak egy laza szervezésű „Hadsereg” nevű csoport tagjai. Emellett kötődnek a 2007-ben alakult „Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg”-hez is, amely mögött a szélső jobboldali Budaházy György és Toroczkay Gábor vezette „Magyarok Nyilai” nevű szervezet áll. Pillanatnyilag a két főről ezek a megállapítások képezik a hivatalos verziót.

A „vallomásokkal” kapcsolatban szeretnék néhány megjegyzést tenni. Nem tartom kizártnak, hogy az egész ügyet megrendelésre csak azért robbantották ki, vagy csak azért kreálták, hogy a demokratikus oldal meggyengítése és egységének megbontása után csapást mérjenek a Fidesz jelenlegi legerősebb ellenfelére: a szélső jobboldalra, pontosabban a Jobbikra. Hihetetlennek tűnik számomra az az állítás miszerint a letartóztatottak azonnal bevallottak mindent. Ha ez tényleg így történt, akkor vagy korlátolt szellemi képességűekről, vagy fanatikus emberekről van szó. Esetleg a vallatók kegyetlenkedéseiről, vagy arról, hogy a vallatók hazug ígéretekkel csikarták ki belőlük a megrendelt vallomásokat. Az utóbbi két lehetőség esetén a Rákosi érában végrehajtott vallatások és a koncepciós perek megismétlődésnek lehetünk szemtanúi. A letartóztatottak ellen felhozott vád felhasználható a demokrácia további korlátozására és a diktatórikus elemek bővítésére. A letartóztatottakra való hivatkozással konkrét lépéseket lehet tenni az ellenzéki pártok megsemmisítésére, legalább is meggyengítésére, az egypártrendszer újjáélesztésére. Ily módon is növelni akarják választói bázisukat. Ez esetben ez az egész ügy a fideszes választási kampány egyik elemének is tekinthető.

Juhász T. János