Egy párt demokratikus voltát meghatározza, hogy milyen a munkamegosztás a pártvezetésen belül? Az elnök személyesen irányítja-e a párt különböző országos szerveit, vagy az elnökség döntése alapján mindenik élére a legrátermettebb ember kerül?

A legdemokratikusabb pártban is természetes, hogy az első számú vezető domináns szerepet játszik annak életében. Különösen elmondható ez a bármi áron győzni akaró, katonás szervezettségű Fideszről. A párt alapszabályát és mindennapos tevékenységét tekintve az elnök vezérszerepet játszik. Ezért az alapszabályt úgy állították össze, hogy biztosítsák döntési, legalábbis javaslattételi jogát és lehetőségét minden lényeges célkitűzés és annak megfelelő politika  meghatározására, a fontosabb káderek kiválasztására. Teszi ezt oly módon, hogy mint pártelnök a Fidesz legtöbb a országos szervezetének vezetője, vagy tagja. (Kivéve a Tagozatok Országos Tanácsát.) Így közvetlenül befolyásolni tudja azok munkáját.

Orbán Viktor elnöke a párt irányító és döntéshozó szervének, az Országos Elnökségnek. Itt mint első számú vezető részt vesz a párt rövidebb és hosszabb távú politikája kidolgozásában, az önkormányzati, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselőjelöltek kiválasztásában; részese az Alapszabály tervezet kidolgozásának;  a párt vagyongazdálkodása, pénzügyei ellenőrzésének, a párt Elvi Nyilatkozata és Programja előzetes jóváhagyásának. Ő tesz javaslatot az országgyűlési kampányfőnökre, illetve az országgyűlési és az európai parlamenti frakcióvezetőkre.

Elnöke a Szövetségi Tanácsnak, melynek kiemelt szerepe van a társadalmi szervezetekkel  való együttműködés biztosításában. Elnöke az Önkormányzati Képviselők Országos Gyűlésének, az Önkormányzati Tanácsnak, melynek feladata az egységes önkormányzati politika megvalósításának  biztosítása, az önkormányzati képviselők, a polgármesterek, megyei közgyűlési elnökök konkrét feladatainak meghatározása. Levezető elnöke a kezdeményezésére létrehozott országos hatókörű Választási Egyeztető Bizottságnak, melynek feladata az országgyűlési  és európai parlamenti képviselőjelöltekre történő javaslattétel.

Tagja a legfőbb információs, egyeztető és döntéshozó fórumnak, az Országos Választmánynak, mely állást foglal a párt politikáját érintő fontosabb kérdésekben; kötelező döntést hozhat a párt bármely szervezete számára; részt vesz az önkormányzati, az országgyűlési és európai parlamenti képviselőjelöltek kiválasztásában; dönt a fővárosi és a megyei közgyűlési időközi választás jelöltjeiről;  dönt a párt pénzügyeiről, költségvetéséről, figyelemmel kíséri az utóbbi végrehajtását; megválasztja az Etikai Bizottságot; dönt más pártokkal és társadalmi szervezetekkel való együttműködésről; véleményezi az alapszabály szövegét.

Mint elnök dönt a Választókerületi Tanács elnökének, a regionális pártigazgatónak és az Önkormányzati Tanács hét tagjának kinevezéséről. Összehívhatja a párt bármely testületének, szervezetének tanácskozását, így a kongresszus és az Országos Választmány rendkívüli ülését is. Felügyeli a párt gazdálkodó szervezeteinek tevékenységét, vagyongazdálkodását, pénzügyeit. A párt különböző szervei által hozott kötelező döntések végrehajtására „kötelező érvényű határozatokat hozhat a Szövetség tagjai, a helyi szervezetek, a választókerületi szervezetek, a területi választmányok, a tagozatok  számára.” és gondoskodik azok végrehajtásáról.
A fentiekből és a Fidesz mindennapos tevékenységéből arra következtethetünk, hogy az irányítás kézi vezényléssel történik az elnök akaratának és döntéseinek megfelelően, de hát ez természetes is, ha nem a pártnak van vezére, hanem a vezérnek pártja.

2010. november

J. Tóth Dezső Budapest