Újpest logó
Ma 2019. november 13. szerda, Szilvia napja van. Holnap Aliz napja lesz.

2018. február 25. 

Az elmúlt hetekben jelent meg Bolgár György könyve, ami a teljesség igénye nélkül a fideszes és KDNP-s vezetők 2010-2017 közötti hazug állításait és azok cáfolatát ismerteti. A szerző legtöbbet Orbán Viktortól idéz, de néhány más vezető mellébeszélése is bekerült a gyűjteménybe. A könyv közel 400 „mesét” foglal magában. Ezek közül azonban csak 21-re hívom fel az érdeklődők szíves figyelmét.

Legelsőként idézem Orbán Viktor 2012. októberi nyilatkozatát, amely így hangzott: „… azt üzenem a magyaroknak, hogy sohasem hazudok nekik, sohasem árulom el őket, és mindig harcolok értük.” Ezt az állítást azonban az alábbiak cáfolják.

Orbán 2010 májusában azt állította, hogy a magyar nemzet 2010 tavaszán „… a szavazófülkében sikeres forradalmat hajtott végre. A győzelmet a magyar emberek a régi rendszer megdöntésével, egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) megalapításával vívták ki.” A miniszterelnök vagy tudatlan, vagy tudatosan akarja félrevezetni az embereket. Ugyanis a forradalom pozitív irányú minőségi változást jelent,már pedig a NER gazdasági, politikai, oktatás-, egészségügyi, szociális lépései elsősorban nem össztársadalmi, hanem a politikai vezetők, új burzsoák és földbirtokosok. illetve egyéb vazallusok érdekeit fejezi ki. Ezért az orbáni győzelem nem forradalmi, haszabad ezt a kifejezést alkalmazni, inkább ellenforradalmi jellegű.

2010júniusában Kósa Lajos – polgármester, majd frakcióvezető, végül miniszter - Szíjjártó Péter utólagos egyetértésével jelentette be, hogy „… csak szűk esélyünk van aközvetlen államcsőd elkerülésére…” Mondta ezt azért, mert az Európai Bizottság nem járult hozzá, hogy évvégére kétszer akkora költségvetési hiánnyal számoljanak, mint amekkorát Bajnaiék terveztek. Kósa bejelentését más fideszes szakemberek – Varga Mihály és Matolcsy György – sem fogadták el.

Matolcsy György gazdasági miniszter 2010 szeptemberében azt vizionálta, hogya kormány gazdaságpolitikai elképzeléseinek eredményeként Magyarország 2030-ra meghaladja az EU átlagos gazdasági fejlettségét. Ezt a felelőtlen ígéretet az élet eddig nem igazolta, ugyanis hat év alatt a magyar GDP csak 3 %-ot nőtt. Ha a gazdasági fejlődésünk üteme nem gyorsul, akkor Matolcsy jóslata legkorábban 2070-re valósulhat meg, ha megvalósul.

Orbán 2010 októberében arról beszélt, hogy a Nagy Imre újratemetésekor elmondott beszéde is szerepet játszott a szovjet csapatok kivonásában. A beszéd ugyan bátornak mondható, de az az igazság, hogy a magyar és a szovjet kormányok egyezménye értelmében akkor már folyt a szovjet csapatok kivonása hazánkból.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2010 novemberében azt állította, hogy a kormány döntései előtt megkérdezi az érdekelteket és véleményük méltányos figyelembe vételével állítja össze javaslatait. A valóság azonban az, hogy az esetek döntő többségében nem az érdekeltek tényleges képviselőit hallgatják meg, ha valakit is meghallgatnak, hanem az érdekeltekből kiválasztott kormánnyal lojális embereket, illetve szervezeteket.

Kövér László országgyűlési elnök 2010 decemberében azt állította, hogy a magyar közmédiák függetlenek. Pedig ez már akkor sem volt igaz. Későbbiekben még kevésbé, amikor nemcsak a tv csatornák és az újságok döntő többsége kerülta Fidesz felügyelete alá, hanem a független médiákat azóta is üldözik. Lásd Klub rádió hányatott sorsát, illetve a Népszabadság megszüntetését!

Orbán 2011 decemberében arról beszélt, hogy hazánkban az államadóssági ráta másfélév alatt közel 9 %-kal csökkent. A valóság az, hogy nem csökkent, hanem 80,5 %-ról 80,7 %-ra nőtt. Demég mára sem értük el a 9 %-os csökkenést.

Orbán 2012 júliusában kijelentette, hogy „… a tandíjellensége vagyok.” Azóta ha nem is szűnt meg teljesen az ingyenes felsőfokú oktatás, de a hallgatók nagy része tandíjköteles. Elrettentő példaként álljon itt az orvosképzés. Az általános orvosképzés hat év alatt 16 millió, a fogorvosképzés öt év alatt 13,5 millió, a gyógyszerészképzés négy év alatt 8 millió forintba kerül.

Balog Zoltán Emberi Erőforrások minisztere 2012 decemberében azt állította, hogy nem vontak ki a felsőoktatásból pénzt, csak átcsoportosították. A számok mást mutatnak: 2011-ben a felsőoktatás 270 milliárd, 2012-ben pedig csak 247 milliárd forintból gazdálkodhatott. Évvégén még ebből is milliárdokat zároltak. Ezt az egyetemek csak szénszünettel tudták ellensúlyozni.

Orbán a 2013. júniusi árvíz idején elrendelte a vészhelyzetet. Ehhez azonban semmi joga nem volt. Az alaptörvény értelmében a vészhelyzet kihirdetése nem a miniszterelnök, hanem a kormány hatáskörébe tartozik. Ezt figyelmen kívül hagyva úgy gondolja, hogy ő kormány helyett is dönthet. Mert talán XIV. Lajos francia királyhoz hasonlítja magát, akiről az a legenda maradt fennmiszerint azt mondta magáról: az „állam én vagyok.”

Júliusban azt állította, hogy „Soha ilyen igazságos és méltányos tehermegoszlás nem volt Magyarországon” mint az ő kormányzása idején. A számok azonban nem ezt bizonyítják. Ugyan is három év alatt az alsó 10 %-nyi népesség jövedelme 6-7 %-kal csökkent, a felső 10 %-nak pedig 10 %-kal nőtt.

2013 szeptemberében a Mezőgazdasági Kiállításon azt állította, hogy hazánk agrár ország. Ezt az cáfolja, hogy ezekben az években a mezőgazdaság GDP-n belüli részaránya 3,2-4,5 % között váltakozott; a mezőgazdasági foglalkoztatottak dolgozókon belüli aránya pedig alig érte el az 5 %-ot.

2014 szeptemberében Balog Zoltán nyilatkozata szerint 1989 szeptemberében ők szüntették meg az osztrák-magyar határzárat. Mintha tudatosan elfeledkezet volna arról, hogy ezt a szocialista Németh Miklós kormány, illetve személy szerint Horn Gyula és az osztrák külügyminiszter tette meg. Ej, ej tisztelendő uram! hazugságra tanítjuk a híveinket?

Ugyan ekkor Kövér László a Rákosi korszak recski munkatáboráról azt mondta: „…megsemmisítő tábor volt, egy nemzetgyilkossági kísérlet helyszíne volt, a nemzet közösbörtöne éstemetője.” Igaz, hogy Recsk kegyetlen munkatábor volt, de nem a nemzet többsége volt benne, hanem 1500 ember és a fennmaradt dokumentumok szerint 28 kivételével mindenki élve került ki onnan. Ez is tragikus ugyan, de mi ezpéldául az auschwitzi haláltáborhoz képest, ahol a nemzet 437 ezer polgárát semmisítették meg.

Novemberben Orbán azzal dicsekedett Dél-Koreában, hogy „Magyarország az európai jármű ipar zászlóshajója.” A valóság az, hogy ekkor az európai autógyártók között a 10. helyen álltunk Európában. Ebben az évben Németország 4,5 millió személyautót és 280 ezer szállító járművet, Csehország 1 130 ezret, illetve 4500-at, mi pedig csak 220 ezret, illetve 2400-atgyártottunk.

2016-os januári állítása szerint a Horthy korszakban „… kiemelkedő diplomáciai, katonai, gazdasági sikereket értünk el.” 2017 júniusában pedig Horthyt kivételes államférfinak nevezte. Ebből vajmi kevés az igaz. Talán az, hogy a bécsi döntések eredményeként területeket kaptunk vissza, de milyen áron. Beléptünk a világháborúba, deportáltként, munka-szolgálatosként, katonaként, hadifogolyként, civilként elvesztettük mintegy 900 ezer honfitársunkat, elpusztult a nemzeti vagyon több mint egyharmada, hídjaink nagy részét a németek felrobbantották, Budapest romokban hevert. A hadiipar ugyan fejlődött, de gazdaságunk a Horthy érában lényegében azonos szinten maradt.

2016 májusában a szocialistákat szapulta, mondván „a nyugdíjakat csonkították, értékét folyamatosan csökkentették.” Hivatkozott a 13. havi nyugdíj megszüntetésére. Arról bezzeg hallgatott, hogy a 13. havi nyugdíjat a szocialisták vezették be, és a Bajnai kormány a bennünket is érintő világgazdasági válság miatt volt kénytelen megszüntetni. De ha már annyira fájt értünk nyugdíjasokért a feje, miért nem adta vissza, hiszen Magyarország jól teljesít, legalább is a fideszes propaganda szerint. Arról is hallgat, hogy 2001 és 2008 között anyugdíjak vásárló értéke 40 %-kal nőtt. Meg arról is, hogy 2010 és 2017 között a nyugdíjak vásárló értékének növekedése figyelemre méltóan elmaradt a napi megélhetést biztosító cikkek és gyógyszerek áremelkedése mögött. Gondoljunk csak arra, hogy 2017-ben csak a vényköteles gyógyszerek ára 16,5 %-kal emelkedett.

A 2016. októberi úgynevezett kvóta népszavazás érvénytelen és eredménytelen volt, mivelszavazásra jogosultak többsége bojkottálta azt. Döntő többségében csak a Fidesz szavazók adták le voksaikat és adtak igazat Orbánnak. És ezt ő úgy kommentálta,hogy a választásra jogosultak 98 %-a egyetért a kormány migránspolitikájával.

2017 februárjában a magyarság „etnikai homogenitásának” megőrzésére szólítja fel az embereket. A homogenitás állítása azonban vagy tudatlanságról szól, vagy tudatos mellébeszélés eredménye. Ugyanis a mai magyarság nemcsak az ősmagyarok leszármazottjai, hanem a keleti őshazából kiindulva mintegy 60 népcsoporttal, nemzetiséggel találkoztunk, leigáztuk őket, vagy békés úton befogadtuk őket és beolvasztottuk a magyarságba.

Szeptemberben sikerként könyvelte el, hogy a 2017-2018-as tanévben előreláthatólag 250 ezer hallgató tanul a felsőoktatási intézményeinkben. Arról azonban hallgatott, hogy 2010-ben 350 ezer, tavaly pedig még mindig 287 ezer egyetemi és főiskolai hallgatónk volt.

Csak ízelítőül ragadtam ki a fenti 21 orbáni mesét, azért hogy kedvet csináljak a könyv elolvasásához.

Juhász T. János