Újpest logó
Ma 2019. december 11. szerda, Árpád napja van. Holnap Gabriella napja lesz.

2017. december 17.

Martin Schulz a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke felelevenítette Az Európai Egyesült Államok létrehozásának a gondolatát. Az EU tagállamok többsége még nem nyilatkozott e felvetésével kapcsolatban, de tény az, hogy a javaslat szembe megy azon országok vezetőinek és állampolgárainak akaratával, akik az EU-t az államok laza halmazának képzelik el.

Az Európai Egyesült Államok (EEÁ) létrehozásának gondolata nem új keletű, több mint 150 éves múltra tekint vissza. Ismereteink szerint legelőször 1848 tavaszán  Charlez Mackay skót író vetette fel. Öt követte a következő évben Victor Hugo francia író. Az 1920-as évek első felében Ludwig Quido német történész és publicista a kontinens megbékélése zálogaként értelmezte az EEÁ-kat. 1925-ben az SPD programjában elsőként fogalmazta meg Európa egyesítésének szükségességét. 1946-ban Konrád Adenauer német kancellár újból felvetette az államok egyesülésének gondolatát. 1946-ban Schuman francia külügyminiszter konkrét javaslatot is tett egy államközösség, az Európai Szén- és Acélközösség létrehozására.

1951-ben hat ország – Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, NSZK és Olaszország – meg is valósította Schuman felvetését. 1957-ben újabb állomásként megalakították az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergiai Közösséget (Euratom). 10 év múlva a fenti szerveztek egyesültek Európai Közösségek néven. Az 1970-1980-as években a közösség országainak száma öt nyugat- és dél-európai országgal bővült. 1979-ben hozták létre az Európai Parlamentet. 1985-től a Schengeni Egyezmény értelmében a közösség országainak polgárai útlevél nélkül léphetik át egymás határait. 1990-ben a két Németország egyesülésével az NDK is tagja lett a közösségnek. 1993-ban a maastrichti szerződés életbelépésével létrejött az Európai Unió. 2009-ben az európai alkotmányt átdolgozták és Lisszaboni Szerződés néven el is fogadták. 2004-2013 között újabb belépésekkel az uniós országok – köztük 2004-ben hazánk és más egykori szocialista államok – száma 28-ra nőtt. Jelenleg Anglia 2016-os kilépése miatt 27 ország alkotja a közösséget.

Az USA példája azt mutatja, hogy van létjogosultsága a különböző államok egyesítésének. Kontinensünkön azonban ma még nincsenek meg az EEÁ létrehozásának a feltételei. Mindenekelőtt nagyon nagy az eltérés az országok gazdasági fejlettségében, teljesítő képességében. Lényeges különbség van az országok között a demokrácia értelmezése és gyakorlata terén is. Az EEÁ létrehozásához alaposan át kellene dolgozni az EU alapszerződését, amire ma még az országok többsége nincs felkészülve. Ezzel él vissza a volt szocialista országok vezetőinek nagy része, különös tekintettel a V4 országai közül az illiberális és nacionalista államok –Magyarország és Lengyelország - politikai vezetőire. Nehezítő tényező az is, hogy míg az USA-ban viszonylag könnyen létrejött az egy államnyelv, Európában ez egyesülést az is nehezíti, hogy ahány ország annyi nyelv.

Juhász T. János