2016. november 6.

A napokban jelent meg a hír, hogy egy szlovákiai magyar katolikus pap imaláncot indított el Orbán Viktorért. Tette ezt azért, hogy legyen elég ereje a keresztény Európáért való, a liberalizmus, az ateizmus és az Európai Unió elleni harcra. Mind ezeknek nap, mint nap tanúi lehetünk, elsősorban az hazai propagandában.

Az Orbán szülők, ha nem is voltak bigott vallásosak, de fiukat református szertartás szerint megkereszteltették. Közben mindketten párttagok lettek. Az otthoni vallásos nevelés    elmaradt, majd az úttörőség és a KISZ tagság hatására Orbán Viktor ateistává vált. Ezt annyira komolyan vette, hogy 1986-ban a római katolikus vallású menyasszonya kívánsága ellenére is elutasította az egyházi esküvőt. 1993-1994-ig kérlelhetetlen antiklerikális volt. 1991-ben még a szokásos vehemenciájával a parlamentben is tiltakozott az ellen, hogy az egyházak beavatkozzanak a politikai életbe. Helytelenítette az egyházak költségvetési támogatását. Az MDF-ről így nyilatkozott: „az egyházakban szövetségest kereső párt olyan elkorhadt világot képvisel, amely soha nem fog Magyarországra visszatérni.”

Pálfordulása, a liberalizmustól az illiberalizmusig, más szóval antidemokratizmusig való eljutása, az ateizmus helyett a keresztény eszmék elfogadása, legalább is hirdetése, a nagyobb egyházak anyagi támogatása rövid idő alatt, a 90-es évek derekára következett be. Ez időben egybeesett azzal, hogy a Fidesz a parlamenti választások megnyerését és a hatalom megszerzését célozta meg. Ehhez azonban kicsi volt a szavazó bázisa. Orbán felismerte, hogy az Antall – Boros kormányok politikájából kiábrándult tömegeket és a vallásos emberek nagy részét demagógiával, a vallásos eszmék melletti kiállással és az egyházak anyagi támogatásával meg lehet nyerni. Ekkor kezdődött Orbán Viktor vallásos korszaka. Ezt oly látványosan kifejezésre juttatta azzal, hogy 10 évvel a polgári esküvőjük után, 1996-ban házasságukat egyházi ceremóniával is szentesítették. Sőt, nehogy csak egy egyházhoz kapcsolódjanak gyerekeiket három – katolikus, református és metodista egyházak – szertartásai szerint kereszteltették meg.

Hogy Orbán Viktor hívő, vagy ateista talán soha nem tudjuk meg, már csak azért sem, mert egyesek szerint akkor sem biztos, hogy igazat mond, ha kérdez. De az is lehet, hogy Géza fejedelmet utánozza, aki felvette ugyan a kereszténységet, de korábbi hitét sem tagadta meg mondván: „Elég gazdag vagyok ahhoz, hogy két istenek áldozzak.”

Juhász T. János