Bíbó István politikus és neves politológus 1945-ben fogalmazta meg azt, hogy „demokrata az, aki nem fél”. Ha a tudós bölcs gondolatából indulunk ki, az is igaz, hogy aki nem demokrata az fél, illetve, aki fél, az nem demokrata. A fideszeseket pártjuk megalakítása idején és a 90-es évek első felében inkább a bátorság jellemezte, mint a félelem. De az 1998-as, különösen a 2010- és a 2014-es győzelmük körülményei és a hatalom  gyakorlásában játszott kétes értékű szerepük, lépéseik miatt azonban ma már a félelem általánossá vált berkeikben. Különösen jellemző ez az ismeretlen úton-módon meggazdagodott fideszes vezetőkre és a mesterségesen létrehozott oligarchák rétegére. Ezzel függ össze az is, hogy a régieket lecserélve több új fegyveres testületet is létrehoztak az első számú vezetők védelmére.

Félelmeik sok mindenben megmutatkoznak. Félnek az igazságtól, helyette féligazságokat, sőt gyakran valótlanságokat állítanak. Magukról, tevékenységükről, ha nem is igaz, csak jót, az ellenzékről, a másként gondolkodókról csak rosszat mondanak. Folyamatosan rágalmazzák őket ahelyett, hogy éremben tárgyalnának velük. Félnek észrevételeiktől, ezért mindent erőből akarnak megoldani. Félnek a citoyen gondolkodású és magatartású, azaz a fejlett politikai öntudattal és ítélőképességgel rendelkező, véleménynyilvánító emberektől. Ezért akarnak olyan oktatási rendszert teremteni, ahol a gyerekek szakbarbárok és alattvalóként gondolkodó és cselekvő emberek lesznek. A növekvő számú szegényektől való félelmük miatt is erősítik az új uralkodó osztályt: a politikai vezetőiket, az oligarchákat, a középosztály felső rétegét. Félnek az ellenzék kezdeményezte népszavazástól is, ezért több kísérletüket is megakadályozták. Ezek közül az idei volt a legbotrányosabb, amikor is meg akarták akadályozni a szocialisták által a boltok vasárnapi nyitva tartásával kapcsolatos népszavazási kezdeményezést, amelynek végül is a Kúria adott zöld utat. Ezért csúfos kudarctól való félelmükben megszüntették a vasárnapi zárva tartást. Állásfoglalásaik többsége úgy születik, hogy meg sem kérdezik az érintetteket, illetve tényleges képviselőiket. Ugyanis félnek a kormánnyal szemben álló vélemények napvilágra kerülésétől. Erre jellemző példa a közoktatással kapcsolatos hercehurca, amikor is a kormány képviselői nem mernek tárgyalni a közoktatás tényleges művelőivel és azok képviselőivel. Félnek tőlük, mint ördög a tömjéntől. Orbán Viktor a 2006-os tévé vitában nyújtott gyenge szereplése miatt sehol senkivel nem vállal nyílt vitát, mert retteg a vereségtől.

E néhány példa is azt bizonyítja, hogy Orbán Viktorról és híveiről sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy bátor demokraták.

Juhász T. János