Újpest logó
Ma 2018. január 22. hétfő, Vince, Artúr napja van. Holnap Rajmund, Emerencia, Zelma napja lesz.

2015. december 11.

Az elnevezés Böhm Vilmostól származik, aki azért nevezte így, mert 1942-ben halálos fenyegetések ellenére is követelte az újvidéki vérengzés végrehajtóinak felelősségre vonását. Mint ismeretes Kéthly Anna Kövér László javaslatára szobrot kapott az Olimpiai parkban, amit november 27-én ő leplezett le. Ki is volt Kéthly Anna? Az emberek döntő többsége semmit sem tud róla. Pedig politikai tevékenységével beírta a nevét a történelembe. Ezért célszerű összegezni, hogy ki is volt ő valójában. 1889-ben munkás családban született. 4 polgárit végzett, gyors- és gépírói, illetve könyvelői képesítést szerzett. 1917-1948 között a SZDP tagja, 1922-1948 között parlament második női képviselője. Mivel 1948-ban ellenezte az MKP-val történő egyesülést, Rákosiék javaslatára visszahívták pártfunkcióiból, kizárták az SZDP-ből, megszüntették parlamenti mandátumát. 1950-ben letartóztatták, börtön büntetésre ítélték, ahonnan csak 1954-ben szabadult egyéni kegyelemmel. Az 1956-os forradalom idején az újjászervezett SZDP elnöke lett, november 3-4 között államminiszter. November első napjaiban részt vett a Szocialista Internacionálé bécsi kongresszusán, de a szovjet invázió miatt nem jöhetett haza. Belgiumban telepedett le, ahonnan szóval és írásaival állt ki az 56-os forradalom védelmében és vett részt az emigrált szociáldemokraták szervezésében és irányításában.

Bővebben...

2015. december 5.

Mint ismeretes Székesfehérváron szobrot állítanak Hóman Bálintnak,az 1932-1942 közötti vallás és közoktatási miniszternek, a történész professzornak, az akadémikusnak. Ezt megelőzte az akadémikus politikai rehabilitációja, melyet 1995 óta Varga István jogász, egykori MDF, illetve fideszes parlamenti képviselő szorgalmazott. Törekvéseit ez év március 6-án siker koronázta, amennyiben a Fővárosi Törvényszék bűncselekmény hiányában posztumusz felmentette a háborús bűntett vádja alól. Ezután Varga kezdeményezte, hogy Székesfehérváron, egykori választókerületében állítsanak neki szobrot. Ezt a helyi önkormányzati testület tagjainak ¾-e – a jobboldaliak – támogatták, a demokratikus oldal azonban nem. Az igenlők élvezik a kormány politikai és 15 millió forintos anyagi támogatását is.

Bővebben...

2015. november 29.

November utolsó hetében a Terrorelhárítási Központ és a nyomozó szervek lecsaptak egy két és egy négy tagú fiatalokból álló csoportra. A vád ellenük: engedély nélküli fegyvertartás, robbanóanyagok és eszközök tárolása. Közülük egyet azonnal előzetesbe helyeztek, de a tervezett másik résztvevő letartóztatását először a bíróság nem hagyta jóvá. Néhány nap multán végül is két fő - egy fővárosi és egy gödöllői lakos - letartóztatása megtörtént arra való hivatkozással, hogy merényletet terveztek egy kormány tag – a sajtó következtetése szerint - Orbán Viktor és vazallusai ellen.

Pintér Sándor belügyminiszter egy sajtótájékoztatón elhangzott információja szerint a két letartóztatott elmondta, hogy „…meg kell győzni a mostani vezetőket, hogy adják fel hatalmukat. A meggyőzés lehet egy darab ólom, a fejben” Majd a merénylők így folytatták: „…végre fegyvert fogunk, kinyírjuk az összes rohadék alacsonyrendű génhulladékot magunk közül, együtt a kormányokkal, akik ma hatalmon vannak.” A mai törvényhozókat butának, bűnözőnek, hazaárulónak és kivégzendőnek titulálták. A belügyminiszter szerint a lefogottak egy laza szervezésű „Hadsereg” nevű csoport tagjai. Emellett kötődnek a 2007-ben alakult „Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadsereg”-hez is, amely mögött a szélső jobboldali Budaházy György és Toroczkay Gábor vezette „Magyarok Nyilai” nevű szervezet áll. Pillanatnyilag a két főről ezek a megállapítások képezik a hivatalos verziót.

Bővebben...

2015.november 26.

Kósa Lajos fideszes frakcióvezető közlése szerint november 21-ig aktivistáik 750 ezer aláírást gyűjtöttek az uniós migrációs kvótarendszer megakadályozására. Ez azonban szélmalomharc, mivel ezzel az akcióval Orbánék nem tudják rákényszeríteni akaratukat az Európai Unióra A Népszava a következőkre vezeti vissza az aláírásgyűjtés okait. A fideszesek szerint az uniós kvóta értelmetlen és káros, mivel növeli az ország terrorfenyegetettségét. Ez az állítás vitatható, mivel akkor is voltak merényletek, amikor nem volt ilyen nagy migráns áradat. Egyébként is több millió muszlim - köztük több ezer szélsőséges - él Európában, akik közül könnyebb és gyorsabb a merénylők kiválasztása. Ha a terroristák merényletet akarnak elkövetni, az európai muszlimok közül is tudnak végrehajtókat beszervezni. A migráns-ellenességükkel Orbánék megtagadják az üldözöttekkel való szolidaritást és eltekintenek attól, hogy a nyugati országok 1956-ban hazánkból, 1968-ban Csehszlovákiából menekülő százezreket fogadtak be. Az aláírás gyűjtésével egyre több ember személyes adatai kerülnek a Fidesz birtokába, amit választások alkalmával jól tudnak kamatoztatni.

Bővebben...

2015. november 24.

Az egyre gyakoribbá váló politikai indíttatású merényletek miatt érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen magatartást tanúsítsunk azokkal kapcsolatban. Ezzel csökkenthetjük az általuk kiváltott pánikot, hisztériát. Hideg fejjel végig kell gondolni, hogy milyen magatartást tanúsítsunk, ha ismétlődnek, ha gyakoribbá válnak, ha terjednek. Teendőinket elősegítendő idézzük fel néhány példán keresztül a korábbi atrocitásokat.

A politikai indíttatású merényletek több ezer éves múltra tekintenek vissza. Legyen elég ezt néhány példával illusztrálni. A római birodalomban se szeri, se száma az egyes politikusok elleni merényleteknek. Közülük legismertebbek a Július Ceasar i.e. 44-es és Caligula i.sz. 41-es megölése. II. Sándor orosz cárt 1881-ben, Ferenc Ferdinánd trónörököst 1914. június 28-án gyilkolták meg. J. F. Kennedy amerikai elnök ellen 1963 őszén, öccse Róbert ellen 1968 nyarán hajtottak végre sikeres merényletet.

Bővebben...

2015. november 16.

1918 őszére hazánkban is forradalmi helyzet jött létre. Az események alakulásában elsődleges szerepet játszott a Károlyi Párt, a Jászi Oszkár által vezetett Polgári Radikálisok Pártja és a Weltner Jakab, Kunfi Zsigmond irányította Magyar Szociáldemokrata Párt. Az események irányítására a három párt megalakította a Magyar Nemzeti Tanácsot. Élére Hock János került. Irányításukkal október 30-31-én győzött a polgári forradalom, mely őszirózsás forradalom néven vonult be a magyar történelembe.

A célkitűzések közül elsőnek az ország független köztársasággá nyilvánítása került napirendre. Ehhez jogalapot IV. Károly eckartsaui nyilatkozata biztosította. E szerint a király lemondott a magyar állam ügyeiben való mindenféle részvételről. Elismerte a magyarok államformája megválasztásának jogát.

Bővebben...

2015. november 14.

Más népekhez hasonlóan a magyarokban is él a nemzeti büszkeség tudata, ami gyakorta a nagyhatalmiság illúziójába csap át. Az utóbbira legjobb példa a 896-os honfoglalás és az azt követő kalandozások kora, amikor is őseink sikeres rabló hadjáratokat folytattak Nyugat-Európában, és hozták magukkal amit tudtak, az ellenállókat pedig megsemmisítették. Tették mindezt addig, amíg Merseburgnál és Augsburgnál orrukra nem koppintottak.

A Horthy korszakban katonai nagyhatalmi múltunk bizonyítandó Nagy Lajos király külpolitikai sikereire hivatkozva beszéltek arról, hogy hazánk határait három tenger mosta: Délnyugaton az Adriai, Északon a Balti, Délkeleten a Fekete tenger. Ebből azonban csak egy volt úgy-ahogy igaz: A Magyarországhoz csatolt Horvátország határának egy részét valóban az Adriai tenger mosta. Magyar- és Lengyelországnak ugyan tényleg egy uralkodója volt, de északi szomszédunk nem volt hazánk része és egyébként is az akkori határai nem érték el a Balti tengert. Moldva határainak egy részét ugyan a Fekete tenger alkotta, de a két ország kapcsolatai jobbára formálisak voltak.

Bővebben...

2015. november 8.

Szülei demokratikusan gondolkodó értelmiségiek voltak. 1940-ben érettségizett, 1944-ben jogi doktorátust szerzett. Az egyetem elvégzése után besorozták Horthy hadseregébe. Alakulatát Németországba szállították és ekkor azonban megszökött. Ezután orosz hadifogságba került, ahonnan szintén sikerült megszöknie.

1945-ben belépett az antifasiszta múltú Kisgazdapártba. Először az ifjúsági szövetség elnöke, majd a „Nemzedék” című lap szerkesztője volt. Később Kovács Béla kisgazdapárti főtitkár személyi titkáraként dolgozott. Kovács letartóztatása után a párt képviselőcsoportjának titkáraként tevékenykedett. 1948-tól volt segédmunkás, hegesztő, csőlakatos. 1952-1956 között a Gödöllői Agrártudományi egyetemen tanult. Az 56-os forradalom idején a Parasztszövetségben dolgozott. A forradalom leverése után együttműködött Bibó Istvánnal. Ezért 1958 májusában letartóztatták és életfogytig tartó börtönre ítélték. 1963-ban általános amnesztiával szabadult. A börtönben megtanult angolul. Közben kellő jártasságra tett szert angol nyelvű szövegek fordításában. 1965-től szabad foglalkozású műfordítóként és íróként tevékenykedett.

Bővebben...

2015. október

Az elmúlt napokban vált ismertté, hogy az EU keretei között létrejött egy 15 tagú sport bizottság, melynek feladata a sport szerepének felmérése az Unió külkapcsolataiban és javaslatok tétele ennek továbbfejlesztésében. A bizottság vezetőjévé a fideszes Navracsics Tibor uniós biztos javaslatára a plágium ügybe kompromittálódott, a köztársasági elnökségről lemondott Schmitt Pált választották.

A nevezett életét és tevékenységét elemezve több pozitívumot és negatívumot ismerhetünk meg.. Legfőbb érdeme, hogy párbaj-tőrvívásban csapatban és egyénileg az elsők között, illetve első volt az olimpiai játékokban. Különböző hazai és nemzetközi sportirányító bizottságok tagjaként, vagy vezetőjeként, 1983-1987 között az OTSH elnökhelyettesekén miniszterhelyettesi rangban beírta a nevét a sporttörténetbe. Ugyan ez mondható el több évig tartó nagyköveti tevékenységéről is.

Bővebben...

A Népszava 2015. október 22-i számában interjú jelent meg az önmagát jobboldaliként definiált Juhász Pál szociológus-közgazdásszal. A beszélgetés egyik témája az 1956-os forradalom volt.

Egyik lényeges megállapítása az, hogy a forradalom alatt nem beszélhetünk a társadalom egésze által elfogatódott célkitűzésekről. Személyes tapasztalatai szerint az egyes embercsoportok más-más ideológiából kiindulva adtak választ a megoldandó feladatokra. Az emberek közötti diskurzusokban gyakorta egymással szemben álló nézetek ütköztek meg egymással. A többség azonban nem akarta visszaállítani a kapitalizmust, a tőkés gazdasági és politikai rendszert, a nagy tőkések és nagybirtokosok uralmát, elvetette a Horthy rendszer visszaállításának gondolatát, mivel személyes tapasztalatai alapján is tudta, hogy a többség számára mit jelent a 3 millió koldus országában élni. Ezzel magyarázható, hogy a Horthy rendszer egyes elemeit visszasíró Orbán rezsim ma már nem tud mit kezdeni az 56-os forradalommal. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a Fidesz klientúra az 56-os forradalmi visszaemlékezés címén érdemben csak aktuálpolitikai kérdésekről szólt: a kormány munkájáról okkal és főleg ok nélkül dicshimnuszokat zengedezett, az ellenzéket okkal és főleg ok nélkül ócsárolta.

Bővebben...