Újpest logó
Ma 2018. január 22. hétfő, Vince, Artúr napja van. Holnap Rajmund, Emerencia, Zelma napja lesz.

2016. május 9.

Ma már egyre több ember nemcsak érzékeli a kormány oktatás, egészség ügyben és a szociálpolitikában elkövetett hibás lépéseit, azok korrekciójának elmaradását, hanem tesznek is ellene: a médiában, tömegdemonstrációkban, sztrájkok szervezésével. Az elmúlt hónapokban ennek jelentősebb és legnagyobb társadalmi támogatottságot élvező területe a közoktatás politikában elkövetett felelőtlen lépések kijavításáért, illetve megszüntetésért folytatott küzdelmek. A létrehozott civil szervezetek és mozgalmak, ha a kormány felelőtlen politikája miatt nem is értek el jelentősebb eredményeket, de hogy létrejöttek és dolgozni kezdtek, az is jelentős dolog. Megfogalmazták és közhírré tették követeléseiket tömeggyűléseket, felvonulásokat tartottak, és sztrájkokat szerveztek. Úgy tűnik, hogy az eredményekkel kecsegtető előfeltételek egy része létrejött.

Bővebben...

Bíbó István politikus és neves politológus 1945-ben fogalmazta meg azt, hogy „demokrata az, aki nem fél”. Ha a tudós bölcs gondolatából indulunk ki, az is igaz, hogy aki nem demokrata az fél, illetve, aki fél, az nem demokrata. A fideszeseket pártjuk megalakítása idején és a 90-es évek első felében inkább a bátorság jellemezte, mint a félelem. De az 1998-as, különösen a 2010- és a 2014-es győzelmük körülményei és a hatalom  gyakorlásában játszott kétes értékű szerepük, lépéseik miatt azonban ma már a félelem általánossá vált berkeikben. Különösen jellemző ez az ismeretlen úton-módon meggazdagodott fideszes vezetőkre és a mesterségesen létrehozott oligarchák rétegére. Ezzel függ össze az is, hogy a régieket lecserélve több új fegyveres testületet is létrehoztak az első számú vezetők védelmére.

Bővebben...

2016. április 21-én

Ha a mai orbáni politikai rendszert, a korrupt maffia államot, az orbánista politikusokat akarjuk megismerni, érdemes felidézni néhány neves tudós, író, politikus és egyéb ismert közéleti személyiség politikával, politikusokkal kapcsolatos megállapításait.

Aiszópusz ókori görög meseköltő, a mese irodalom megalapítója: „Mi felakasztjuk a kis tolvajokat és kinevezzük a nagyokat politikai posztokra.”

Platon ókori görög filozófus: „Azokat, akik túl okosak a politikai életre, büntetésül a butábbak kormányzása alá helyezzük.”

Texas Guinan XIX. századi amerikai üzletasszony: „A politikus az a pasas, aki a te életedet feláldozza az ő országáért.”

Doug Larsan az 1924-es olimpia aranyérmes angol középtávfutója: „Ahelyett, hogy a város kulcsait odaadjuk egy politikusnak, jobb lenne lecserélni a zárakat.”

Bővebben...

2016. április 12.

Derült égből villámcsapásként éltük meg azt, hogy egy éves harc után fideszes javaslatra a kormány és az országgyűlés megszüntette a boltok vasárnapi zárva tartását. Ha a kormány, illetve a Fidesz és a KDNP eddigi propagandáját elevenítjük fel, akkor a döntés igazán villámcsapásnak tűnik. Gondoljunk arra, hogy a hatalom képviselői, a Fidesz által kisajátított közmédiák unos-untalan úgy nyilatkoztak a boltok zárva tartásáról, mint ami előtt hosszú jövő áll. Arról soha senkitől sem hallottunk, hogy a kormány a zárva tartás tapasztalatait egy év után felméri és javaslatot tesz annak fenntartásáról, vagy megszüntetéséről. Rogán Antal propaganda miniszter pedig a kormányülés után úgy nyilatkozott, hogy ez nem ad hoc lépés volt, hanem eredetileg is így tervezték. Hogy ez igaz-e, vagy csak utólagos magyarázkodás, nem lehet tudni, bár elképzelhető, hogy ez csak kísérlet az emberek átverésére.

Bővebben...

2016. április 8.

A demokratikus nevelés- és oktatáspolitika lényege, hogy a fiatalokat önálló gondolkodásra és cselekvésre, általános és szakmai ismeretek elsajátítására és továbbfejlesztésére képes és kész emberekké nevelje és tanítsa. Ezzel szemben a mai nevelés és oktatáspolitika lényege, hogy az iskolák is segítsék az orbáni hatalom fenntartását, vagyis a hatalomnak engedelmes alattvalók kerüljenek ki az iskolákból. Az Orbán kormány e célnak megfelelően alakította át az előző nevelés és oktatáspolitikát.Ennek negatívumaimármost is érzékelhetők. A bátrabb pedagógusok, a szakszervezetek, az újonnan alakult civil szervezetei, illetve egyéb szakszervezetek és civil szervezetek ezért emeltek szót a demokratikus nevelési és oktatási rendszer visszaállításáért. Ezért alapították meg a Tanítanék Mozgalmat Pukli István, Pilz Olivér és Törley Katalin kezdeményezésére és vezetésével, illetve az ő javaslatuk alapján az 52 tagszervezetből álló Civil Közoktatási Platformot Ercse Krisztinával, Miklósi Lászlóval és Puskás Auréllal az élen. Nevükhöz fűzhető a 12 pontos követelés, amelyekben a közoktatási rendszer újra gondolását, új közoktatási törvény és új nemzeti alaptanterv kidolgozását és életbe léptetését szorgalmazzák.

Bővebben...

2016. március 20.

Történelmi hagyományaink közé tartozik, hogy az emberek nagy része tart a mindenkori hatalomtól, annak birtokosaitól, sőt egymástól is és kicsi az érdeklődésük a politika iránt. Ez mindaddig elkerülhetetlen, amíg diktatórikus, illiberális hatalmak állnak az ország élén. Így volt ez az első világháború előtti és az azt követő Horthy korszakban, a szocializmus és így van ez a Horthy éra több elemét felelevenítő fideszes kormányok idején is.

Ez azzal függ össze, hogy az Orbán kormány első lépéseiként indokolhatatlanul nagy arányú kádercserét hajtott végre. A vezetőket és szakembereket felváltották megbízható pártkatonákkal, rokonokkal, barátokkal, egykori iskolatársakkal. Különösen nagy a hatalomtól való félelem az állami, a közigazgatási alkalmazottakban, pedagógusokban stb., mivel egy rendszerkritikus megjegyzés a munkahely elvesztéséhez vezethet. Hallgatásra vannak kárhoztatva a közmunkások is, mivel a helyi – jobbára fideszes - vezetés kényétől-kedvétől függ, hogy kit és mennyi ideig alkalmaznak közmunkásként.

Bővebben...

2016. március 15.

A társadalmak fejlődése lehetővé és szükségessé teszi más országokkal való gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok kiépítését és bővítését. Mindenkor, de ma különösen jól kell megválasztani, hogy mely országokkal miben működünk együtt. Napjainkban ugyan célszerű több országgal is a gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok kiépítése, de számunkra különös jelentősége van a nyugati demokratikus országoknak.

A rendszerváltás óta ez a lehetőség határozta meg a kormányok többségének külkapcsolati irányait. Kivéve a 2010 óta regnáló Orbán kormányokat, amelyek mindig fenntartással kezelték nyugati kapcsolatainkat, uniós tagságunkat. S ma már Orbán Viktor addig is elment, hogy a március 15-i beszédében hadat üzent az Európai Uniónak.

Bővebben...

2016. február 25.

Balogh József 2002-től a kunszentmiklósi választókerület fideszes országgyűlési képviselője, 2010-től egyben az ezer lakosú fülöpházai társadalmi megbízatású polgármestere volt. Neve akkor vált országosan ismertté, amikor 2013 tavaszán élettársát, Terikét, úgy megverte, hogy több napos kórházi kezelésre szorult. Orbánékat ugyan nem izgatta különösebben az eset, végül még is kizárták a Fideszből és országgyűlési frakciójukból. Függetlenként 2014 tavaszáig azonban megtartotta mandátumát. Az ügy azonban félig happy enddel végződött. Ősszel ugyanis – Fidesz hallgatólagos jóváhagyásával - pártonkívüliként újból elnyerte a polgármesterséget.

Bővebben...

Amikor a miskolci Herman Ottó Gimnázium megálljt kiáltott az Orbán kormány elhibázott oktatás és nevelés politikájának a budapesti Teleki Blanka gimnázium elsők között csatlakozott hozzájuk. Bátor kiállásukért tiszteletet érdemelnek mind a tanári kar, mind az iskola igazgatója: Pukli István, mind a mögéjük álló szülők és a diákok.

Személyesen nem ismerve Pukli Istvánt, de a híradások alapján egy ambiciózus pedagógus, illetve igazgató képe rajzolódik ki bennem. Ezt támasztja alá minden napos tevékenysége és az, hogy a fideszesek által az iskolákra kényszerített értelmetlen intézkedések és az alattvalói gondolkodásra és magatartásra szándékolt nevelés ellen felemelte szavát.

Bővebben...

2016. február 24.

A „Saul fia” című film nézőinek többsége elismeréssel fogadta az alkotást. Vannak azonban olyanok is, akik rosszallásukat fejezték ki, sőt a gyűlölet hangján beszélnek a zsidó holocaustot választó alkotókról. Ez a hozzáállás nálunk nem újdonság. Kertész Imre is hasonló fogadtatásban részesült, amikor Nobel díjat kapott a „Sorstalanság” című könyvéért. E magatartás mögött zsidó ellenesség húzódik meg.

Ez több ok következménye. Mindenek előtt az, hogy a zsidók évszázadokon át csak megtűrtként és gyakorta üldözöttként éltek hazánk területén. Ezt megszüntetendő 1849-ben, a világosi fegyver letét előtti napokban ugyan elfogadtak egy törvényt az egyenjogúsításukról, magyar állampolgárságukról, de a szabadságharc leverése miatt ez a feledés homályába merült. A kiegyezés után, 1867 őszén újabb törvény született, de ennek megvalósítása is váratott magára. Csak egy újabb, 1895-ös törvény elfogadása után nyertek a zsidók egyenjogúságot, kaptak magyar állampolgárságot. Ezt az emberek nagy része fanyalogva fogadta, többen kárhoztatták is érte a törvényhozókat.

Bővebben...